Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΚΕΑΟ - Ατομική Ειδοποίηση Οφειλής - Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής- Προσφυγή κατά του Δημοσίου και Προστασία από την Αναγκαστική εκτέλεσηpowered by  www.antzouris.gr  &  Online Legal Solutions
επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 266131

Τι είναι το ΚΕΑΟ 

Πρόκειται για νέο φορέα του Δημοσίου , που σκοπό έχει την είσπραξη Ασφαλιστικών Οφειλών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΕΤΑΑ,ΟΓΑ) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. 


Ατομική Ειδοποίηση Οφειλής

Πρόκειται για μια "φαινομενικά απλή" ειδοποίηση της Διοίκησης,με την οποία ενημερώνεται ο οφειλέτης ότι το ληξιπρόθεσμο χρέος του έχει λάβει μοναδικό αριθμό και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό αρχείο οφειλών. Ταυτόχρονα καλείται να  εξοφλήσει άπαξ ή να ρυθμίσει το χρέος του (για την ώρα σε 12 μηνιαίες δόσεις).Σε περίπτωση όπου ο οφειλέτης δεν προχωρήσει σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες το Δημόσιο αποκτά το δικαίωμα να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη του ποσού. 


Μέσα προστασίας 

Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στο έγγραφο που αποστέλλεται στον οφειλέτη,υπάρχει η δυνατότητα προστασίας κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, πλειστηριασμός), με την ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και επικουρικά με την αναστολή εκτέλεσης. Με την πρώτη παρέχεται η δυνατότητα προσβολής της πράξης της Διοίκησης ενώ με τη δεύτερη ζητείται η προστασία της περιουσίας του οφειλέτη. 


Γιατί πρέπει να ζητηθεί άμεσα προστασία

Η Διοίκηση δεν δίνει μεγάλα χρονικά περιθώρια αντίδρασης. Οι προθεσμίες που έχει θεσπίσει είναι σύντομες και εντός αυτών ο οφειλής πρέπει να ενημερωθεί για την οφειλή και να αποφασίσει εάν θα προβεί σε ρύθμιση/εξόφληση ή θα στραφεί κατά των πράξεων. Τα σημαντικότερα στοιχεία που θα καθορίσουν την προστασία είναι τα εξής

  • ο χρόνος κατά τον οποίο κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή
  • ο χρόνος κοινοποίησης προς τον οφειλέτη 
  • η παρούσα οικονομική κατάσταση οφειλέτη


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 266131 , για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπό μας