Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Όροι & Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας - Terms of Use for Websites

  powered by  www.antzouris.gr  &  Online Legal Solutions
Νομικές Λύσεις Μέσω Διαδικτύου
τηλ. επικοινωνίας  2310 266131 


Οι όροι & προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν ένα σύνολο από κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Μέσω αυτών ο διαχειριστής θέτει όρια και προϋποθέσεις,βάσει των οποίων ο χρήστης(user) μπορεί να εκτελεί μια σειρά από ενέργειες (πχ παραγγελία προϊόντων,σχολιασμό,συλλογή ή διαμοιρασμό πληροφοριών).Ο διαχωρισμός των ρόλων διαχειριστή και χρήστη (user) κρίνονται απαραίτητοι για την προστασία τους. Στο αχανές διαδίκτυο όταν η μεταφορά της πληροφορίας δεν υπόκειται σε κανόνες ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος της κατάχρησης και της παραπλάνησης.

Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν τα πεδία που επιθυμεί να προστατεύσει πρωτίστως ο διαχειριστής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ιστοσελίδες εμπορικού σκοπού. Ανεξαρτήτως εάν ο επισκέπτης/χρήστης αγοράσει κάποιο προϊόν , με την είσοδο και περιήγηση στην ιστοσελίδα δημιουργείται  νομικός δεσμός . Για το λόγο αυτό είναι προς το συμφέρον του διαχειριστή να υπάρχει συμφωνία των μερών με την αποδοχή των όρων χρήσης.

Στην ίδια λογική κινείται και η πολιτική απορρήτου & προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τη διασφάλιση της μη διαρροής προσωπικών στοιχείων των χρηστών ή άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας.
 

Συνηθέστερα πεδία που καλύπτει ο διαχειριστής με την ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα  των όρων χρήσης είναι :


  • Άδεια χρήσης ιστοσελίδας
  • Αποδεκτή χρήση
  • Περιορισμένη πρόσβαση
  • Περιεχόμενο χρήστη
  • Περιορισμοί της ευθύνης
  • Δυνατότητα Αποζημίωσης
  • Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
  • Συνολική συμφωνία
  • Δίκαιο και δικαιοδοσία
  • Καταχωρίσεις και άδειες


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 266131 , για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπό μας