Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Δικαιώματα επιβατών στις αερομεταφορές

Νομικές Λύσεις μέσω Διαδικτύου
                                                                                      english Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών όταν η πτήση καθυστερεί, αναβάλλεται ή ματαιώνεται;Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός  261/2004 ορίζει τα κριτήρια δυνάμει των οποίων οι επιβάτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εξαιτίας της καθυστέρησης , αναβολής ή ματαίωσης της πτήσης. 

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό οι επιβάτες (ανά μοναδικό αριθμό εισιτηρίου,ανεξάρτητα εάν συμμετέχουν σε γκρουπ)  δικαιούνται αποζημίωσης από 250 € έως 600 €, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.
Πιο συγκεκριμένα :
 •  250 € για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα.
 •  400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιομέτρων. 
 •  600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες πτήσεων. Για τον προσδιορισμό της σχετικής απόστασης, λαμβάνεται ως βάση ο τελευταίος προορισμός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει καθυστερημένα μετά την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας της άρνησης επιβίβασης.


Όταν ο αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με άλλη πτήση ,η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιη της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:

α) δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιομέτρων, ή

β) τρεις ώρες προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων

γ) τέσσερις ώρες προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) και β) 

ο  αερομεταφορέας μπορεί να μειώσει την αποζημίωση  κατά 50 %.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται δικαίωμα φροντίδας σύμφωνα με το οποίο οι επιβάτες δικαιούνται ανάλογα με την πτήση, γεύματα και αναψυκτικά, διαμονή σε κατάλυμα, μεταφορά στο κατάλυμα , μεταφορά στο πλησιέστερο αερολιμένα από όπου προβλέπεται να επιβιβαστούν κτλ. 


Επιθυμείτε να αναλάβουμε την απαίτησή σας και να επικοινωνήσουμε με τον αερομεταφορέα;
επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας 
για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:    +30 6937330577Δηλώστε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τον αερομεταφορέα για την εξυπηρέτησή σας και την καταβολή αποζημιώσεως. 

Απαιτούμενα στοιχεία 

 • αριθμός πτήσης & εισιτηρίου 
 • αερομεταφορέας
 • Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
 • αριθμός επιβατών 
 • προορισμός
 • πρόβλημα που αντιμετωπίζεται
  (καθυστέρηση,αναβολή,ματαίωση)
 • εναλλακτικές που σας προσφέρθηκαν 
 • εάν τελικώς φτάσατε στον προορισμό σας με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών