Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Απειλή

powered by www.antzouris.gr 
(πηγή ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Άρθρο 333.
 Απειλή
1.Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2.Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.