Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ηλεκτρονικό Έγκλημα


         powered by www.antzouris.gr

Διευθυνσή ΙP (Internet Protocol Address) . Προκείται για έναν ΜΟΝΑΔΙΚΟ αριθμό , συνήθως υπό τη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx.xxx ο οποίος αποτελεί την προσωπική και αποκλειστική διεύθυνση κάθε υπολογιστή στο διαδίκτυο. Συνηθέστερες μορφές Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων

 • Κλοπή δεδομένων
 • Τροποποιήση- Αλλοίωση δεδομένων
 • Εισβολή στο δίκτυο
 • Απάτη
 • Πλαστογραφία 
 • Διασπορά Ιών
 • Παιδική πορνογραφία
 • Εγκλήματα με πιστωτικές κάρτες
 • Cracking
 • Hacking
 • Διακίνηση πειρατικού λογισμικού
 • Υποκλοπή ψηφιακών δεδομένων
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

  Βασική Νομοθεσία 


αρθ. 370Β Π.Κ
αρθ. 370Γ Π.Κ
αρθ. 386Α Π.Κ
ν. 2472/1997 «Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
Π.Δ. 150/2001 - «Ηλεκτρονικές Υπογραφές»
Π.Δ. 131/2003 – «Ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας»
Π.Δ. 47/2005 – «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του»
Ν. 3917/2011 - «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιων
Ν. 3471/2006 - «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 24721997»
Ν. 3431/2006 – «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
Ν. 3115/2003 – «Αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών


Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Εγκλημάτων στο Διαδίκτυο 

 • Η τέλεση εγκλήματος στο διαδίκτυο είναι εύκολη , δεν απαιτεί τη μετακίνηση του δράστη ο οποίος μέσω του υπολογιστή του μπορεί να διαπράξει εγκλήματα μέσα σε χρόνο ορισμένων δευτερολέπτων .
 • Το θύμα συχνά αγνοεί οτι διαπράχθησαν αδικήματα εις βάρος του.
 • Συνήθως τα εγκλήματα διαπράττονται από άτομα που αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα κάνοντας χρήση ενός ψευδώνυμου ή το όνομα ενός άλλου προσώπου.
 • Τα ίχνη που αφήνει ο δράστης είναι ψηφιακά
 • Ειναι  δύσκολο να εντοπιστεί ο τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης αλλά και ο τόπος που βρίσκεται ο δράστης.
________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 266131 , για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπό μας   powered by  www.antzouris.gr